Dirigent

Dirigent Henry Turu

 

Under hösten 2017 leds Essinge Kammarkör av den unga dirigenten Henry Turu.

 

Henry ommer från Estland och är 24 år gammal. Ha har gått på Ersta Sköndal Bräcke högskolan på kantorsutbildningen och studerar kördirigering vid Uppsala universitet för professor Parkman.

 

Har lett/leder Norrlands nations kammarkör, Stockholms allmänna sångföreningens manskör, finska ambassadkören, Stockholms estniska kör, Västgöta nations damkör och Danderyds sångensemble.

 

Ordinarie dirigent för Essinge kammarkör är Stefan Fred.

Essinge kammarkör - Essinge kyrkväg 13 - info@essingekammarkor.se