Sjunga med EKK

Sjunga med EKK


Repetitioner

EKK repeterar onsdagar kl. 18.45 – 21.15 i Pelarsalen under Essinge kyrka. Vi gör ett kort uppehåll över jul samt ett längre över sommaren. Även vissa lov/helgdagar kan repetitionerna ställas in. Vi har varje termin dessutom minst en körhelg då vi fokuserar på ett av de större verk/konserter som ska framföras under terminen. Som medlem förväntas du prioritera EKK:s repetitioner i möjligaste mån.


Vi är en kör med högt instuderingstempo, repetitioner där sången och muciserandet står i fokus, samt ett bra socialt klimat.


Konserter

EKK har varje termin vanligtvis två konserter. Repertoaren är blandad och innehåller allt från modern musik till större klassiska verk. Som medlem förväntas du delta vid samtliga av EKK:s konserter.


Gudstjänster

EKK är knuten till Västermalms församling, svenska kyrkan. En viktig del av körens uppdrag är att sjunga på gudstjänster i Essinge kyrka. Kören är indelad i två gudstjänstgrupper för att möjliggöra större medverkan i gudstjänsten. Som medlem förväntas du delta vid ungefär två gudstjänster per termin.


Intresserad?

Är du intresserad av att börja sjunga i Essinge kammarkör? Om du är nyfiken får du gärna komma och sjunga med på en av våra repetitioner – onsdagar 18.45 i Essinge kyrka.


Kontakta Espen Myklebust Olsen på espen.myklebust.olsen@svenskakyrkan.se

eller telefon 076 232 72 93.

Essinge kammarkör - Essinge kyrkväg 13 - info@essingekammarkor.se